प्रेमभंग…खरंच प्रेम आटते

प्रेमभंग….. खरच प्रेम आटते सांगणार नव्हते आणि लिहिणारही….वाईट गोष्टी लिहू नये म्हणतात,प्रेरणा देणाऱ्या गोष्टी जर लिहिता येत नसतील तर गप्प बसा असेही म्हणतात…पण नाही…मला नाही हे अस ओठात एक आणि पोटात एक वागता येत…असो आता …

Read more

सूर्यनमस्काराचे १०१ फायदे

सूर्यनमस्काराचे १०१ फायदे :-१.सुर्यनमस्कारामुळे फुफ्फुसे बळकट होऊन आयुष्य वाढते.२.रोज सकाळी सूर्योदयाच्या वेळेस सुर्यनमस्कार केल्याने दिवसाची सुरुवात प्रसन्न होते.३. सुर्यनमस्कारात क्रमाने केली जाणारी १० /१२ आसनांमुळे शरीरातील रक्तप्रवाह सुधारण्यास मदत होते.४. सुर्यनमस्कारामुळे शरीरातील विषारी घटक बाहेर …

Read more

The Journey Begins

Thanks for joining me! Good company in a journey makes the way seem shorter. — Izaak Walton